Card image

เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับเรา เพื่อคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จร่วมกัน ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่

1. เจ้าหน้าที่บัญชี   2    อัตรา

      เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท + OT

       รายละเอียดงานและหน้าที่

        - รับเอกสาร Invoice ตรวจสอบและติดตามลูกหนี้ สรุปงานด้านลูกหนี้

        - รับเอกสารเจ้าหนี้จากจัดซื้อ จัดทำการชำระ จัดทำระบบการเงิน

        - จัดทำเงินสดย่อย และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

        - รับชำระหนี้จากลูกหนี้ กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด

       คุณสมบัติผู้สมัคร
             - เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
             - มีความรู้ทางด้านบัญชีต้นทุน / ลูกหนี้                                                                   

             - มีความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และขยัน

             - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

             - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

2. Sale ประจำภาค ( เหนือ,กลาง,ตะวันออกเฉียงเหนือและใต้ )   จำนวน    1   อัตรา/ภาค

      เงินเดือน : ตามตกลง+ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยเลี้ยงอื่นๆ

        รายละเอียดงานและหน้าที่

         - เสนองานขาย ติดตาม และรับผิดชอบยอดขาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

         - ดูแลและบริการลูกค้าเดิม สนับสนุนบริการหลังการขายรักษายอดขายของตนเอง

         - ขยายฐานลูกค้าเดิม

         - ทำรายงานเข้าพบลูกค้า

         - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานขายและนำเสนอ

         - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

       คุณสมบัติผู้สมัคร

        - อายุ 23-30 ปี

        - วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

        - สามารถอธิบายตัวสินค้าได้

        - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

        - สามารถขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

        - มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดิี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

        - สามารถเรียนรู้ตัวสินค้าที่จังหวัดนครปฐมได้อย่างน้อย 1 ครั้งก่อนเริ่มงาน

    

     เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

          1.  สำเนาวุฒิการศึกษา         1 ใบ              
          2.  สำเนาบัตรประชาชน         1 ใบ              
          3.  รูปถ่าย ขนาด 1.5นิ้ว        2 ใบ
          4.  หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)
 

UPDATE 19-09-2562