กระดาษโปสเตอร์สี A4-310แกรม
A4P300-เหลืองเข้ม กระดาษโปสเตอร์แข็งสี1หน้า หนา310แกรม/บรรจุ25แผ่น

A4P300-เหลืองเข้ม กระดาษโปสเตอร์แข็งสี1หน้า หนา310แกรม ขนาด A4

trademark    A4P300-กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 1 หน้า หนา310แกรม - สีเหลืองเข้ม
ขนาด A4 บรรจุ 25 แผ่นต่อแพ็ต ปราศจากสารพิษ Nontoxic Ink
กระดาษหนา เนื้อเรียบ สีสวย สม่ำเสมอตลอดแผ่น

เหมาะกับการใช้งานประดิษฐ์สื่อการเรียนต่างๆ จัดบอร์ดนิทรรศการ
มีหลากหลายสีให้เลือกใช้งาน

Recently Viewed