กระดาษโปสเตอร์สี A4-310แกรม
A4P311-ฟ้า กระดาษโปสเตอร์แข็งสี1หน้า หนา310แกรม/บรรจุ25แผ่น

A4P311-กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 1 หน้า หนา310แกรม - สีฟ้า ขนาด A4 บรรจุ 25 แผ่นต่อแพ็ต ปราศจากสารพิษ Nontoxic Ink กระดาษหนา เนื้อเรียบ สีสวย สม่ำเสมอตลอดแผ่น

trademark    A4P311-กระดาษโปสเตอร์แข็งสี 1 หน้า หนา310แกรม - สีฟ้า
ขนาด A4 บรรจุ 25 แผ่นต่อแพ็ต ปราศจากสารพิษ Nontoxic Ink
กระดาษหนา เนื้อเรียบ สีสวย สม่ำเสมอตลอดแผ่น

เหมาะกับการใช้งานประดิษฐ์สื่อการเรียนต่างๆ จัดบอร์ดนิทรรศการ
มีหลากหลายสีให้เลือกใช้งาน

Recently Viewed