ป้ายข้อความ EMBOSS
MB004-ป้ายห้ามโทรศัพท์ ขนาด12*12ซม.

ป้ายข้อความสัญลักษณ์ ขนาด 12*12 ซม ป้ายห้ามโทรศัพท์ ใช้ติดประกาศข้อความในที่สาธารณะและสำนักงาน ลอกเทปกาวที่อยู่ด้านหลังของป้ายและนำไปติดบนพื้นผิวเรียบที่สะอาด ติดพลาสติกกันรอยด้านหน้าแผ่นป้าย ลอกทิ้งตอนใช้งาน เป็นวัสดุติดไฟง่าย เก็บไว้ในที่เหมาะสม   
  Barcode :  ป้ายข้อความสัญลักษณ์ ขนาด 12*12 ซม ป้ายห้ามโทรศัพท์
ใช้ติดประกาศข้อความในที่สาธารณะและสำนักงาน
ลอกเทปกาวที่อยู่ด้านหลังของป้ายและนำไปติดบนพื้นผิวเรียบที่สะอาด
ติดพลาสติกกันรอยด้านหน้าแผ่นป้าย ลอกทิ้งตอนใช้งาน
เป็นวัสดุติดไฟง่าย เก็บไว้ในที่เหมาะสม    :รับประกันสี 5 ปี

Recently Viewed