ป้ายข้อความ Signco ไซน์โก้
S600-ป้ายไซน์โก้อะคริลิค 3*6(เปิด/ปิด)มีโซ่

ป้ายอะคริลิกข้อความและสัญลักษณ์ “ไซน์โก้” ขนาด 3*6 นิ้ว ( เปิด/ปิด) มีโซ่ ใช้สะดวก หลายรูปแบบ ได้มาตรฐานเหมาะกับทุกสถานที่ ใช้ติดประกาศข้อความในที่สาธารณะและสำนักงาน วิธิใช้ : แกะเทปโฟมที่ด้านหลังของป้ายแล้วนำไปติดบนพื้นผิวเรียบที่สะอาด
  Barcode : 8851752073000  ป้ายอะคริลิกข้อความและสัญลักษณ์ “ไซน์โก้” ขนาด 3*6 นิ้ว ( เปิด/ปิด) มีโซ่
ใช้สะดวก หลายรูปแบบ ได้มาตรฐานเหมาะกับทุกสถานที่
ใช้ติดประกาศข้อความในที่สาธารณะและสำนักงาน
วิธิใช้ : แกะเทปโฟมที่ด้านหลังของป้ายแล้วนำไปติดบนพื้นผิวเรียบที่สะอาด

Recently Viewed