ป้ายข้อความ Signco ไซน์โก้
S645-ป้ายไซน์โก้อะคริลิค 4*4(ห้ามโทรศัพท์)

ป้ายอะคริลิคข้อความและสัญลักษณ์ “ไซน์โก้” ขนาด 4*4 นิ้ว ใช้สะดวก หลายรูปแบบ ได้มาตรฐานเหมาะกับทุกสถานที่ ใช้ติดประกาศข้อความในที่สาธารณะและสำนักงาน วิธิใช้ : แกะเทปโฟมที่ด้านหลังของป้ายแล้วนำไปติดบนพื้นผิวเรียบที่สะอาด
  Barcode : 8851752073451  ป้ายอะคริลิคข้อความและสัญลักษณ์ “ไซน์โก้” ขนาด 4*4 นิ้ว
ใช้สะดวก หลายรูปแบบ ได้มาตรฐานเหมาะกับทุกสถานที่
ใช้ติดประกาศข้อความในที่สาธารณะและสำนักงาน
วิธิใช้ : แกะเทปโฟมที่ด้านหลังของป้ายแล้วนำไปติดบนพื้นผิวเรียบที่สะอาด

Recently Viewed