แผ่นแม่เหล็กชนิดมีกาว
M08- แผ่นแม่เหล็กชนิดมีกาว A4

MAXNET แผ่นแม่เหล็กเทปกาว M08 ด้านหนึ่งเป็นแม่เหล็ก อีกด้านหนึ่งเป็นเทปกาว ใช้ติดอุปกรณ์สื่อการเรียน การสอน ไวท์บอร์ด ตู้เย็น หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเหล็ก

trademark    MAXNET แผ่นแม่เหล็กเทปกาว M08
ด้านหนึ่งเป็นแม่เหล็ก อีกด้านหนึ่งเป็นเทปกาว
ใช้ติดอุปกรณ์สื่อการเรียน การสอน ไวท์บอร์ด ตู้เย็น
หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเหล็ก
วิธีใช้ : ตัดแม่เหล็กตามขนาดที่ต้องการ ลอกด้านที่เป็นเทปกาวติดกับวัสดุที่ต้องการ
แล้วนำวัสดุที่ติด MAXNET แล้ว ไปติดกับเครื่องใช้อุปกรณ์ที่เป็นเหล็กด้านที่เป็นแม่เหล็ก
จะแนบสนิทกับอุปกรณ์

Recently Viewed