ป้ายข้อความ Signco ไซน์โก้
S806-ป้ายPP เลื่อนซ้าย(SLIDE) ขนาด9.33*28ซม.

ป้ายข้อความ PP ขนาด 9.33*28ซม - ผลิตจากแผ่นพลาสติก อย่างดี - ขนาดบาง ทนทาน คุณภาพดี ราคาถูก - ใช้ติดประกาศข้อความในที่สาธารณะ และ สำนักงาน สถานที่ราชการต่างๆ วิธีใช้ เพียงลองเทปกาวด้านหลังออกแล้วติดลงพื้นผิวที่ต้องการ
  Barcode : 8851752076155  ป้ายข้อความ PP ขนาด 9.33*28ซม

- ผลิตจากแผ่นพลาสติก อย่างดี

- ขนาดบาง ทนทาน คุณภาพดี ราคาถูก

- ใช้ติดประกาศข้อความในที่สาธารณะ และ สำนักงาน สถานที่ราชการต่างๆ
วิธีใช้  เพียงลองเทปกาวด้านหลังออกแล้วติดลงพื้นผิวที่ต้องการ

Recently Viewed