ป้ายข้อความ Signco ไซน์โก้
S810-ป้ายPP ทางออกขวา (EXIT) ขนาด9.33*28ซม.

ป้ายข้อความ PP ขนาด 9.33*28ซม-พื้นแดง - ผลิตจากแผ่นพลาสติก อย่างดี - ขนาดบาง ทนทาน คุณภาพดี ราคาถูก - ใช้ติดประกาศข้อความในที่สาธารณะ และ สำนักงาน สถานที่ราชการต่างๆ วิธีใช้  เพียงลองเทปกาวด้านหลังออกแล้วติดลงพื้นผิวที่ต้องการ
  Barcode : 8851752076193  ป้ายข้อความ PP ขนาด 9.33*28ซม-พื้นแดง

- ผลิตจากแผ่นพลาสติก อย่างดี

- ขนาดบาง ทนทาน คุณภาพดี ราคาถูก

- ใช้ติดประกาศข้อความในที่สาธารณะ และ สำนักงาน สถานที่ราชการต่างๆ
วิธีใช้  เพียงลองเทปกาวด้านหลังออกแล้วติดลงพื้นผิวที่ต้องการ

Recently Viewed