ป้ายข้อความ EMBOSS
S968-ป้ายสีทองใหญ่ 6.5*9ซม เลข 8

ป้ายสีทองใหญ่  ขนาด 6.5*9 ซม - หนา 1.5มม ตัวเลข อเนกประสงค์ ใช้ดิดตกแต่งป้ายต่างๆ ในที่สาธารณะ สำนักงาน ที่พักอาศัย และงานทั่วไป วิธีใช้: ลอกเทปกาวที่ด้านหลังของป้ายและนำไปติดบนพื้นผิวเรียบที่สะอาด เป็นวัสดุติดไฟง่าย เก็บไว้ในที่เหมาะสม     :รับประกั
  Barcode : 8851752071877  ป้ายสีทองใหญ่  ขนาด 6.5*9 ซม - หนา 1.5มม
ตัวเลข อเนกประสงค์ ใช้ดิดตกแต่งป้ายต่างๆ ในที่สาธารณะ
สำนักงาน ที่พักอาศัย และงานทั่วไป
วิธีใช้: ลอกเทปกาวที่ด้านหลังของป้ายและนำไปติดบนพื้นผิวเรียบที่สะอาด
เป็นวัสดุติดไฟง่าย เก็บไว้ในที่เหมาะสม     :รับประกันสี 5 ปี

Recently Viewed