ป้ายข้อความ EMBOSS
S979-ป้ายสีเงินขนาด8.9*25.4ถอนปลั๊กทุกครั้งเมื่อฯ

ป้ายสีเงิน  ขนาด 8.9*25.4 ซม - หนา 1.5มม ป้ายอเนกประสงค์ ใช้ดิดตกแต่งป้ายต่างๆ ในที่สาธารณะ สำนักงาน ที่พักอาศัย และงานทั่วไป วิธีใช้: ลอกเทปกาวที่ด้านหลังของป้ายและนำไปติดบนพื้นผิวเรียบที่สะอาด เป็นวัสดุติดไฟง่าย เก็บไว้ในที่เหมาะสม     :รับประกันสี
  Barcode :  ป้ายสีเงิน  ขนาด 8.9*25.4 ซม - หนา 1.5มม
ป้ายอเนกประสงค์ ใช้ดิดตกแต่งป้ายต่างๆ ในที่สาธารณะ
สำนักงาน ที่พักอาศัย และงานทั่วไป
วิธีใช้: ลอกเทปกาวที่ด้านหลังของป้ายและนำไปติดบนพื้นผิวเรียบที่สะอาด
เป็นวัสดุติดไฟง่าย เก็บไว้ในที่เหมาะสม     :รับประกันสี 5 ปี

Recently Viewed