แฟนซีบอร์ด
FANCY-A16บร์อดลายอาหารญี่ปุ่น

แฟนซีบอร์ด FANCYBOARD ลายอาหารญี่ปุ่น ขนาด 63*49 ซม  หนา 3 มม บอร์ดลวดลายสวยงาม ใช้งานง่าย สะดวก และประหยัดเวลา ในการจัดตกแต่งลวดลายต่าง  ใช้ได้ตามอเนกประสงค์ ตามความคิดสร้างสรรค์แฟนซีบอร์ด FANCYBOARD ลายอาหารญี่ปุ่น
ขนาด 63*49 ซม  หนา 3 มม
บอร์ดลวดลายสวยงาม ใช้งานง่าย สะดวก และประหยัดเวลา
ในการจัดตกแต่งลวดลายต่าง  ใช้ได้ตามอเนกประสงค์
ตามความคิดสร้างสรรค์

Recently Viewed