สื่อชุดบัตรคำ
C17 บัตรคำชุดภาษาไทย ก-ฮ(44ใบ/ชุด)

บัตรคำชุดภาษาไทย ก-ฮ    ภายในชุดประกอบไปด้วยบัตรคำประกอบภาพ จำนวน 44 ใบ  เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองซีกขวา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กๆ จะได้เรียนรู้ภาษาไทย ได้ง่ายและสนุก 
  Barcode : 8851752022008  บัตรคำชุดภาษาไทย ก-ฮ   
ภายในชุดประกอบไปด้วยบัตรคำประกอบภาพ จำนวน 44 ใบ 
เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองซีกขวา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
เด็กๆ จะได้เรียนรู้ภาษาไทย ได้ง่ายและสนุก 

Recently Viewed