สื่อชุดบัตรคำ
C18 บัตรคำชุดภาษาอังกษฤ A-Z(26ใบ/ชุด)

บัตรคำชุดภาษาอังกฤษ A-Z  ( บรรจุ 26ใบ/ชุด) เด็กๆ จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบัตรภาพขนาดใหญ่ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  เด็กๆสามารถถือหรือหยิบจับได้ง่ายและมองเห็นได้ชัด  ด้านหลังบัตรสอดแทรกเกร็ดความรู้ให้เด็กๆ จัดเก็บใส่กล่องง่าย เพื่อฝึกให้เด็กเก็บของใ
  Barcode : 8851752022015  บัตรคำชุดภาษาอังกฤษ A-Z  ( บรรจุ 26ใบ/ชุด)
เด็กๆ จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบัตรภาพขนาดใหญ่ พร้อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เด็กๆสามารถถือหรือหยิบจับได้ง่ายและมองเห็นได้ชัด  ด้านหลังบัตรสอดแทรกเกร็ดความรู้ให้เด็กๆ
จัดเก็บใส่กล่องง่าย เพื่อฝึกให้เด็กเก็บของให้เป็นระเบียบ ไม่สูญหาย

Recently Viewed