สื่อป้ายแขวน
D1-C39สื่อป้ายแขวนชุด 1สัปดาห์มี7วัน ภาษาEng

สื่อป้ายแขวน เป็นสื่อการสอน เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ช่วยในการเรียนรู้ เรื่องคำศัพท์ ต่างๆ ฝึกทักษะในการคิดและจินตนาการ ทำให้เด็กรู้จักกล้าคิดกล้าแสดงออก เป็นสื่อการสอนเพื่อใช้ในการชักนำเข้าสู่บทเรียนได้ง่าย
  Barcode : 8851752022237  สื่อป้ายแขวน เป็นสื่อการสอน เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
ช่วยในการเรียนรู้ เรื่องคำศัพท์ ต่างๆ ฝึกทักษะในการคิดและจินตนาการ
ทำให้เด็กรู้จักกล้าคิดกล้าแสดงออก เป็นสื่อการสอนเพื่อใช้ในการชักนำเข้าสู่บทเรียนได้ง่าย

Recently Viewed