ซองไปรษณีย์พลาสติก
P/50 ซองไปรษณีย์พลาสติกมีจ่าหน้า20*30ซม.แพ็ค50

ซองไปรษณีย์พลาสติก แบบพิมพ์จ่าหน้า ขนาด 20*30 ซม ผลิตจากพลาสติก ฉีกขาดยาก กันน้ำ ซองแบบทึบ มองไม่เห็นของด้านใน ฝาขนาน แถบกาวปิดผนึกแน่น เขียนบนซองได้ด้วยปากกาทุกชนิด
  Barcode :  ซองไปรษณีย์พลาสติก แบบพิมพ์จ่าหน้า ขนาด 20*30 ซม
ผลิตจากพลาสติก ฉีกขาดยาก กันน้ำ

ซองแบบทึบ มองไม่เห็นของด้านใน

ฝาขนาน แถบกาวปิดผนึกแน่น

เขียนบนซองได้ด้วยปากกาทุกชนิด

Recently Viewed