ซองไปรษณีย์พลาสติก
P/50ซองไปรษณีย์พลาสติกไม่มีจ่าหน้า20*30ซม.แพ็ค50

ซองไปรษณีย์พลาสติก "แบบไม่มีจ่าหน้า" ขนาด 20*30 ซม. ผลิตจากพลาสติก ฉีกขาดยาก กันน้ำ ซองแบบทึบ มองไม่เห็นของด้านใน ฝาขนาน แถบกาวปิดผนึกแน่น เขียนบนซองได้ด้วยปากกาทุกชนิด
  Barcode :  ซองไปรษณีย์พลาสติก "แบบไม่มีจ่าหน้า" ขนาด 20*30 ซม.
ผลิตจากพลาสติก ฉีกขาดยาก กันน้ำ
ซองแบบทึบ มองไม่เห็นของด้านใน
ฝาขนาน แถบกาวปิดผนึกแน่น
เขียนบนซองได้ด้วยปากกาทุกชนิด

Recently Viewed