ซองไปรษณีย์พลาสติก
P/50ซองไปรษณีย์พลาสติกมีจ่าหน้า25*35ซม.แพ็ค50

ซองไปรษณีย์พลาสติก แบบพิมพ์จ่าหน้า ขนาด 25*35 ซม. ผลิตจากพลาสติก ฉีกขาดยาก กันน้ำ ซองแบบทึบ มองไม่เห็นของด้านใน ฝาขนาน แถบกาวปิดผนึกแน่น เขียนบนซองได้ด้วยปากกาทุกชนิด
  Barcode :  ซองไปรษณีย์พลาสติก แบบพิมพ์จ่าหน้า ขนาด 25*35 ซม.
ผลิตจากพลาสติก ฉีกขาดยาก กันน้ำ
ซองแบบทึบ มองไม่เห็นของด้านใน
ฝาขนาน แถบกาวปิดผนึกแน่น
เขียนบนซองได้ด้วยปากกาทุกชนิด

Recently Viewed