กระดาษโปสเตอร์สี A4-80แกรม
โปสเตอร์80gA4/100น้ำตาล2หน้า-06

กระดาษโปสเตอร์สี2หน้า  ขนาด A4   ความหนา 80 แกรม   เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด งานป้ายข้อความ และงานประดิษฐ์อื่นๆ สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์เอกสาร หรือเครื่องถ่ายเอกสารทั่วไป
  Barcode : 8851752174141  กระดาษโปสเตอร์สี2หน้า  ขนาด A4  
ความหนา 80 แกรม  
เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด งานป้ายข้อความ
และงานประดิษฐ์อื่นๆ สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์เอกสาร หรือเครื่องถ่ายเอกสารทั่วไป

Recently Viewed