กระดาษโปสเตอร์สี A4-310แกรม
โปสเตอร์80gA4/20เทา2หน้า-15

กระดาษโปสเตอร์สี2หน้า ความหนา80แกรม บรรจุ 20 แผ่น/แพ็ค ขนาด 21*29.7ซม (A4) เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด งานป้ายข้อความ และงานประดิษฐ์อื่นๆ สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์เอกสาร หรือเครื่องถ่ายเอกสารทั่วไป
  Barcode : 8851752174523  

trademark    กระดาษโปสเตอร์สี2หน้า ความหนา80แกรม
บรรจุ 20 แผ่น/แพ็ค ขนาด 21*29.7ซม (
A4)
เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด งานป้ายข้อความ
และงานประดิษฐ์อื่นๆ สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์เอกสาร หรือเครื่องถ่ายเอกสารทั่วไป

Recently Viewed