กระดาษโปสเตอร์สี A4-80แกรม
ก/ดโปสเตอร์สี-เขียวสะท้อนแสงA4-100/แพ็ค

กระดาษโปสเตอร์สี-สะท้อนแสง  ขนาด 21*29.7ซม (A4)  หนา 80 แกรม บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด งานป้ายโฆษณา งานป้ายข้อความ งานที่ต้องการเน้นข้อความบางจุดและงานประดิษฐ์อื่นๆ
  Barcode : 8851752172406  กระดาษโปสเตอร์สี-สะท้อนแสง 
ขนาด 21*29.7ซม (A4)  หนา 80 แกรม บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค
เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด งานป้ายโฆษณา
งานป้ายข้อความ งานที่ต้องการเน้นข้อความบางจุดและงานประดิษฐ์อื่นๆ

Recently Viewed