สติ๊กเกอร์ PVC- A4
สติ๊กเกอร์PVCสีส้มA4-20/แพ็ค

สติกเกอร์พลาสติก PVC ขนาดสติกเกอร์ (กว้าง x ยาว) : 210 × 297 มม. (A4) เนื้อกาวเหนียว ติดแน่น ไม่หลุดลอก ไม่ฉีกขาดง่าย *คำแนะนำและข้อควรระวัง* ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องถ่ายเอกสารสติกเกอร์พลาสติก PVC
ขนาดสติกเกอร์ (กว้าง x ยาว) : 210 × 297 มม. (A4)
เนื้อกาวเหนียว ติดแน่น ไม่หลุดลอก ไม่ฉีกขาดง่าย
*คำแนะนำและข้อควรระวัง*
ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร

Recently Viewed