สติ๊กเกอร์ PVC- A4
สติ๊กเกอร์PVCใสA4-20/แพ็ค

สติกเกอร์พลาสติก PVC ขนาดสติกเกอร์ (กว้าง x ยาว) : 210 × 297 มม. (A4) เนื้อกาวเหนียว ติดแน่น ไม่หลุดลอก ไม่ฉีกขาดง่าย *คำแนะนำและข้อควรระวัง* ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร
  Barcode : 8851752171010    • สติกเกอร์พลาสติก PVC
    ขนาดสติกเกอร์ (กว้าง x ยาว) : 210 × 297 มม. (A4)
    เนื้อกาวเหนียว ติดแน่น ไม่หลุดลอก ไม่ฉีกขาดง่าย
    *คำแนะนำและข้อควรระวัง*
    ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร

Recently Viewed