กระดาษโปสเตอร์สี A4-100แกรม
ก/ดโปสเตอร์100g-18-บานเย็น2หน้าA4-20/แพ็ค

กระดาษโปสเตอร์สี2หน้า ขนาด A4 ความหนา 100 แกรม บรรจุ 20 แผ่น/แพ็ค เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด งานป้ายข้อความ และงานประดิษฐ์อื่นๆ สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์เอกสาร หรือเครื่องถ่ายเอกสารทั่วไป
  Barcode :  กระดาษโปสเตอร์สี2หน้า  ขนาด A4  
ความหนา 100 แกรม   บรรจุ 20 แผ่น/แพ็ค
เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด งานป้ายข้อความ
และงานประดิษฐ์อื่นๆ สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์เอกสาร หรือเครื่องถ่ายเอกสารทั่วไป

Recently Viewed