กระดาษโปสเตอร์แข็ง
PP-334กระดาษสีแข็งหน้าเดียว-สีฟ้าใหม่เข้ม

PP-334 กระดาษสีแข็งหน้าเดียว-สีฟ้าใหม่เข้ม ขนาด 52*77ซม หนา 310 แกรม บรรจุ 50 แผ่น/แพ็ค เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด งานป้ายโฆษณา งานป้ายข้อความ งานที่ต้องการเน้นข้อความบางจุดและงานประดิษฐ์อื่นๆ
  Barcode :  PP-334 กระดาษสีแข็งหน้าเดียว-สีฟ้าใหม่เข้ม
ขนาด 52*77ซม หนา 310 แกรม บรรจุ 50 แผ่น/แพ็ค
เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด งานป้ายโฆษณา
งานป้ายข้อความ งานที่ต้องการเน้นข้อความบางจุดและงานประดิษฐ์อื่นๆ

Recently Viewed