โปสเตอร์สีสะท้อนแสง
PP-603กระดาษโปสเตอร์สีสะท้อนแสง-แดง

PP-603 กระดาษโปสเตอร์สีสะท้อนแสง 1 หน้า สีแดง ขนาด 52*77ซม หนา 100 แกรม บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด งานป้ายโฆษณา งานป้ายข้อความ งานที่ต้องการเน้นข้อความบางจุดและงานประดิษฐ์อื่นๆ
  Barcode : 8851752145028  PP-603 กระดาษโปสเตอร์สีสะท้อนแสง 1 หน้า สีแดง
ขนาด 52*77ซม หนา 100 แกรม บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค
เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด งานป้ายโฆษณา
งานป้ายข้อความ งานที่ต้องการเน้นข้อความบางจุดและงานประดิษฐ์อื่นๆ

Recently Viewed