โปสเตอร์สีสะท้อนแสง
PP-608กระดาษโปสเตอร์สีสะท้อนแสง-สีม่วง

PP-608 กระดาษโปสเตอร์สีสะท้อนแสง 1 หน้า สีม่วง ขนาด 52*77ซม หนา 100 แกรม บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด งานป้ายโฆษณา งานป้ายข้อความ งานที่ต้องการเน้นข้อความบางจุดและงานประดิษฐ์อื่นๆ
  Barcode :  PP-608 กระดาษโปสเตอร์สีสะท้อนแสง 1 หน้า สีม่วง
ขนาด 52*77ซม หนา 100 แกรม บรรจุ 100 แผ่น/แพ็ค
เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด งานป้ายโฆษณา
งานป้ายข้อความ งานที่ต้องการเน้นข้อความบางจุดและงานประดิษฐ์อื่นๆ

Recently Viewed