กระดาษอิงค์เจ็ท
HLS804-50 สติกเกอร์ผิวด้าน 80 แกรม.A4/100

สติ๊กเกอร์ผิวด้าน 80 แกรม. ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ เนื้อกระดาษขาว สำหรับเครื่องพิมพ์คัลเลอร์เลเซอร์ เครื่องถ่ายเอกสารสี  สามารถรองรับผงหมึกได้ดี จึงได้งานพิมพ์มีสีสันสดใส คมชัด ทั้งตัวอักษร ลายเส้น และรูปภาพ พร้อมคุณสมบัติกันน้ำ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ผิวด้าน 80 แกรม.
ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ เนื้อกระดาษขาว สำหรับเครื่องพิมพ์คัลเลอร์เลเซอร์ เครื่องถ่ายเอกสารสี  สามารถรองรับผงหมึกได้ดี จึงได้งานพิมพ์มีสีสันสดใส คมชัด ทั้งตัวอักษร ลายเส้น และรูปภาพ พร้อมคุณสมบัติกันน้ำ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีและเครื่องถ่ายเอกสารสีทุกยี่ห้อ

* เหมาะสำหรับ: ทำฉลากสินค้า งานกราฟฟิค ป้าย งานโฆษณา ฯลฯ

Recently Viewed