กระดาษโปสเตอร์สีแบบเล่ม
PP-A666 กระดาษโปสเตอร์แบบเล่ม บางสะท้อนแสงหน้าเดียว 100 แกรม

PP-A666 กระดาษโปสเตอร์แบบเล่ม บางสะท้อนแสงหน้าเดียว 100 แกรม

trademark    PP-A666 แพลนเปเปอร์ กระดาษโปสเตอร์แบบเล่ม บางสะท้อนแสงหน้าเดียว 100 ปหรม
ขนาด 25*38 ซม (บรรจุ 24 แผ่น ต่อเล่ม )
ใช้กับเครื่องพิมพ์เอกสารทั่วไป
สะดวกต่อการใช้งาน จะใช้สีไหน ดึงใช้ได้ตามสะดวก
ง่ายในการจัดเก็บ

Recently Viewed