กระดาษโปสเตอร์สี A4-310แกรม
PP/A4คละ801/50แผ่น-กระดาษโปสเตอร์เตอร์สีอ่อน

PP/A4คละ801-กระดาษโปสเตอร์เตอร์สีอ่อน A4 คละ5สี 80 แกรม

trademark    PP/A801-กระดาษโปสเตอร์สีอ่อน A4 คละ5สี 80 แกรม
คละ 5 สี สีละ 10 แผ่น เหลืองอ่อน , ครีม, เขียวอ่อน,ฟ้าอ่อน,ชมพูอ่อน

เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด
งานป้ายโฆษณา งานป้ายข้อความ หรืองานที่ต้องเน้นข้อความบางจุด
และงานประดิษฐ์อื่นๆ

Recently Viewed