กระดาษโปสเตอร์สี A4-310แกรม
PP/A4คละ802/50แผ่น-กระดาษโปสเตอร์เตอร์สีเข้ม,อ่อน

PP/A4คละ802-กระดาษโปสเตอร์เตอร์สีเข้ม,อ่อน A4 คละ10สี 80 แกรม

trademark    PP/A802-กระดาษโปสเตอร์สีเข้ม,อ่อน A4 คละ10สี 80 แกรม
คละ 10 สี สีละ 5 แผ่น @เหลืองเข้ม,แดง,เขียวแก่,น้ำเงิน,ม่วง,เหลืองอ่อน,ครีม,เขียวอ่อน,ฟ้าอ่อน,ชมพูอ่อน

เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด
งานป้ายโฆษณา งานป้ายข้อความ หรืองานที่ต้องเน้นข้อความบางจุด
และงานประดิษฐ์อื่นๆ

Recently Viewed