กระดาษโปสเตอร์สี A4-310แกรม
PP/A4คละ803/50แผ่น-กระดาษโปสเตอร์เตอร์สีสะท้อนแสง

PP/A4คละ803-กระดาษโปสเตอร์เตอร์สีสะท้อนแสง A4 คละ5สี 80 แกรม

trademark    PP/A803-กระดาษโปสเตอร์สีสะท้อนแสง A4 คละ5สี 80 แกรม
คละ 5 สี สีละ 10 แผ่น เหลือง,ส้ม,แดง,เขียว.ชมพู

เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด
งานป้ายโฆษณา งานป้ายข้อความ หรืองานที่ต้องเน้นข้อความบางจุด
และงานประดิษฐ์อื่นๆ

Recently Viewed