กระดาษโปสเตอร์สี A4-310แกรม
PP/A4คละ804/50แผ่น-กระดาษโปสเตอร์เตอร์สีเข้ม

PP/A4คละ804-กระดาษโปสเตอร์เตอร์สีเข้ม A4 คละ5สี 80 แกรม

trademark    PP/A804-กระดาษโปสเตอร์สีเข้ม  A4 คละ5สี 80 แกรม
คละ 5 สี สีละ 10 แผ่น  เหลืองเข้ม,แดง,เขียวแก่,น้ำเงิน,ม่วง

เหมาะสำหรับตัดเป็นรูปต่างๆ งานตกแต่งบอร์ด
งานป้ายโฆษณา งานป้ายข้อความ หรืองานที่ต้องเน้นข้อความบางจุด
และงานประดิษฐ์อื่นๆ

Recently Viewed